Sat. Sep 24th, 2022

นักพัฒาเว็บไซต์ หรือ Web Developer คือ อาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบ และ การดูแลซึ่งความเรียบร้อยของเว็บไซต์ ยังคงเป็นอีกอาชีพที่สายโปรแกรมเมอร์นั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีในนาม web developer เพราะด้วยอาชีพนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อทุกองค์กร เพราะหากว่าองค์กรขาดตำแหน่งนี้ไปก็จะสร้างความลำบากในการสร้าง และ การพัฒนา ซึ่งนั้นก็หมายถึงการต่อยอดธุรกิจไปอย่างมากเลยทีเดียว โดยตำแหน่งนี้ก็ยังเป็นอีกตำแหน่งที่ได้รับความนิยมจากเหล่าโปรแกรมเมอร์ โดยจะเป็นตำแหน่งที่ทุกบริษัทนั้นมีความต้องการตัวเป็นอย่างมากนั้นเอง

นักพัฒาเว็บไซต์ คืออะไร และ มีรูปแบบในการทำงานแบบใด

Web developer หรือ ที่เรียกกันว่านักพัฒนาเว็บไซต์ คำนี้อาจจะเรียกใช้รวมกันทั้งหมด และ อาจจะมีการแยกออกไปได้แก่ Front-end Developer, Back-end Developer และ Full stack Developer ทั้งหมดนี้ก็มีหน้าที่หลักในการมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนา และ การสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการดูแลระบบต่างๆของเว็บไซต์ และ ยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องที่เกิดขึ้น โดยเป็นตำแหน่งที่ต้องการทักษะเฉพาะทางสมควร และ อาจจะต้องมีความรู้ที่แน่นหนามากเลยทีเดียว

สำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่อาจจะมีความกังวลว่าตัวเองอาจจะไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งนี้ได้ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา เพราะเด็กจบใหม่ก็สามารถทำได้อย่างแน่นอน เมื่อเริ่มทำงานไปก็จะสามารถฝึกทักษะต่างๆที่เราขาดหายไปได้ อาจจะมีการถูกเติมเต็มไปเรื่อยๆในช่วงแรก หรือ อาจจะเริ่มจากการทำ Front-end หรือ Back-end อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน และ ค่อยๆทำการซึมซับทักษะจากทั้ง 2 ตำแหน่ง แล้วเริ่มทำในด้าน Full stack ที่จะต้องใช้ทักษะจากทั้ง 2 ตำแหน่งก่อนหน้า เพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเป็น Web developer นั่นเอง

Web developer ส่วนใหญ่คนที่รู้จักตำแหน่งนี้อาจจะอยากรู้ว่ามีทักษะในด้านใดบ้างเพื่อสามารถทำการดำรงตำแหน่งนี้ได้

 • อันดับแรกเริ่มจากการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่าในด้านสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่มีความเกี่ยวข้อง
 • สิ่งจำเป็นที่ควรมีคือ ควรจะมีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ หรือ มีความรู้เกี่ยวกับ PHP, JAVA Script, ASP, .NET, WordPress, หรืออื่นๆ ที่มีความใกล้เคียงอย่างน้อย 1 ปี
 • อาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษา programmer อย่างน้อย 1-2 ภาษา เพราะนั่นเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์
 • ควรมีทักษะพื้นฐาน Basic HTML JavaScript Functional Programming Software Testing และ โครงสร้าง HTML ที่ดีต่อ SEO UX/UI CSS
 • รวมไปถึงการมีดีไซน์หน้าเว็บไซต์ แบบ Responsive
 • ตลอดไปจนถึงการจัดการ Source Code ที่ทำให้เพื่อนร่วมงานนั้น สามารถจัดการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
 • ในส่วนของ Design Marketing ก็จะช่วยทำให้เรานั้นสามารถสร้าง UXที่มีความเหมาะสมกับ โซเชียลมีเดีย ในช่องทางต่างๆ
 • จะต้องมีทักษะในเรื่องของ การสื่อสาร และ มีทักษะของการแก้ไขปัญหาในระดับดี ซึ่งเป็นอีกตำแหน่ง 1 ที่จะต้องทำการสื่อสารที่เยอะมาก โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมทีม และ นอกจากนั้นในตำแหน่งนี้ก็ยังมีปัญหาอีกมากมายที่จะต้องแก้ไข ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั่นเอง หากเรามีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี ก็จะทำให้เรานั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • สิ่งสำคัญของการเป็น WEB DEVELOPER ที่ดีคือ เราจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็ว และ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดไปจนถึงมีความขยัน และ มุ่งมั่นในการทํางาน พร้อมกับการมองโลกในแง่ดี นอกจากนั้นเราก็ควรมี Service Mind ที่ดีด้วยเช่นกัน
 • ตำแหน่งนี้จะต้องเป็นคนที่สามารถรองรับกับแรงกดดันได้อย่างดีในระดับหนึ่ง เพราะเป็นตำแหน่งที่มีงานที่ต้องทำแบบเรียกได้ว่ากดดันพอสมควรเลย
 • ทักษะในเรื่องของภาษาต่างประเทศก็จะต้องดีเลยทีเดียว โดยเฉพาะในเรื่องของ ภาษาอังกฤษ ซึ่งส่วนนี้หากเรามีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเช่น TOEIC TOEFL ก็จะช่วยทำให้เรานั้นสามารถอัพเงินเดือน หรือ ทำการเติบโตได้แบบก้าวกระโดด ได้อย่างดีเลยทีเดียว
 • Web developer อาจจะต้องมีการทำงานล่วงเวลา เพราะในบางครั้งอาจจะต้องมีการแก้ปัญหาต่างๆที่เราจะต้องแก้ปัญหา และ ทำให้กินเวลาในส่วนตัวไปบ้าง
 • เราควรมีทักษะในเรื่องการจัดการบริหารเวลา เพื่อให้ project ที่ตั้งไว้สำเร็จ และ เป็นไปตามกำหนด เพื่อจะช่วยลดการทำงานล่วงเวลาลงได้

ตำแหน่งนี้อาจเป็นตำแหน่งที่จะต้องมีความรู้เฉพาะด้าน และ จะต้องใช้พื้นฐานในการทำงาน โดยใช้ภาษาโปรแกรม การเขียนเว็บไซน์ และ รวมไปถึงอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะมีความเยอะในระดับหนึ่ง โดยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นทักษะที่มีความคล้ายคลึงกับตำแหน่งอื่นๆ และ มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าตำแหน่งอื่นเลยก็ว่าได้ หากเรามีทักษะควบคู่ไปด้วยกันแล้ว ก็จะทำให้ตำแหน่ง web developers นั้นพาตัวเราเองไปสู่เป้าหมายที่ดี เพื่อการสร้างเว็บไซต์ และ การพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

By user