Sat. Sep 24th, 2022

อินฟูเอนเซอร์ คือ ผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล ซึ่งพวกเขาเหล่านี้คือผู้ทรงอิทธิพลที่ไม่ควรมองข้ามเลยเพราะความสามารถในการเข้าถึงต่อผู้บริโภคของแต่ละบุคคลรวมไปจนถึงสกิลในการสื่อสารที่สามารถสร้างการรับรู้หรือแม้กระทั่งมีอิทธิพลในเรื่องของการหนาวน้อมจิตใจให้กลุ่มเป้าหมายจนสามารถควักเงินในกระเป๋าจ่ายเงินซื้อสินค้าตามที่ influencer ได้ทำการรีวิวไว้ได้ โดยอินฟลูเอนเซอร์จะถูกแบ่งไว้ตามหมวดหมู่ของเนื้อหาที่แต่ละอินฟลูเอนเซอร์นั้นมีความถนัดตั้งแต่แรกจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และ มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละรายก็อาจจะมีบัญชีในโลกโซเชียล และ มีช่องทางที่หลากหลายช่องทางให้เราได้ติดตาม

อินฟูเอนเซอร์ มีด้วยกันทั้งหมดกี่ประเภท

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเติบโตของตลาดอินฟลูเอนเซอร์อย่างก้าวกระโดด และ เป็นที่โดดเด่นเพราะด้วยปัจจัยในปัจจุบันถือได้ว่า influencer เป็นอีกหนึ่งสื่อที่แบรนด์มักนิยมใช้ในการประชาสัมพันธ์สู่ผู้บริโภคที่สามารถทำให้เข้าถึงโซเชียลมีเดียได้อย่างทั่วถึง โดย influencer สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามจำนวนของผู้ติดตาม ได้แก่

  • Top-Star หรือ ดาวเด่น มียอดผู้ติดตามมากกว่า 1,000,000 คน
  • Macro-influencer มียอดผู้ติดตาม 100,000 – 1,000,000 คน
  • Micro-Influencer มียอดผู้ติดตาม 10,000 – 100,000 คน
  • Nano-influencer มีผู้ยอดผู้ติดตาม 1,000 – 10,000 คน
  • Top-Star เหมาะสำหรับแบรนด์ที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับธุรกิจ ซึ่งแบรนด์เหล่านี้จะมีการว่าจ้างท็อปสตาร์ที่เป็นมืออาชีพมาทำการโปรโมทแบรนด์โดยตรง โดยส่วนมากจะเป็นคนดังที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั้งในโลกออนไลน์ หน้าจอโทรทัศน์ และ หน้าจอภาพยนตร์ โดย Top-Star จะมีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคนขึ้นไป และ Top-Star ส่วนใหญ่ก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่มีความโดดเด่น โดยเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในช่องทางที่ชัดเจน ดังนั้นคอนเทนต์ของกลุ่มคนเหล่านี้ก็มักจะมีอิทธิพลต่อผู้ติดตาม และ ผู้บริโภคทั่วไป 
  • Macro-Influencers เหมาะกับแบรนด์ที่มีขนาดกลางหรือแบนที่มีขนาดใหญ่ที่จะต้องการตัวแทนในการโปรโมท Content ในแบบสม่ำเสมอ และ เมื่อนักการตลาดต้องการสร้างกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากจึงเหมาะกับการทำการตลาดผ่านช่องทาง Social Media ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook IG หรือ Tiktok โดย Macro-Influencers จะทำคอนเทนต์ได้ในรูปแบบ Professional หรือ ในรูปแบบมืออาชีพ
  • Micro-Influencer เหมาะกับแบรนด์ที่ทำการตลาดโดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม Lead Generation หรือ การเปลี่ยนจาก Customer Journey มาเป็นลูกค้า โดย Micro-Influencer นั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์ในการชื่นชอบที่มีความจําเพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างง่าย อาทิเช่น การออกกำลังกาย หรือ ความสวยความงาม
  • Nano-influencer เหมาะกับแบรนด์ที่มีขนาดเล็ก และ แบรนด์ที่มีขนาดกลางหรือแบรนด์ที่มีงบน้อย ซึ่งแบรนด์เหล่านี้จะมาพร้อมกับแผนการตลาดที่มุ่งหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆที่อยู่บนโลกออนไลน โดย Nano-influencer อาจไม่ได้ทำ Content ในแบบยึดเป็นอาชีพจริงจัง ดังนั้นการตลาดก็ต้องทำการวางแผนหรือทำการพูดคุยกับ influencer ให้ชัดเจนก่อนที่จะทำการโปรโมท

By user