Wed. Nov 30th, 2022

LIFE COACH ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะของการเข้าใจ และ การใช้ชีวิตให้อยู่ในสังคมในโลกนี้อย่างมีความสุข มีความก้าวหน้า และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างกลมกลืน ซึ่งในอาชีพต่างๆในปัจจุบันได้มีการใช้ ไลฟ์โค้ช มาเป็นเครื่องมือในการใช้ทักษะของการฟังที่ดี และ สามารถได้ยินที่มาของความต้องการ ความคาดหวัง ปัญหา และ อารมณ์ของผู้ที่ได้รับการโค้ช โดยสามารถพูดคุยด้วยการรับฟังที่เป็นกลางโดยไม่ตัดสิน แต่จะใช้การฟัง และ การถาม เพื่อทำให้ผู้ที่ได้รับการโค้ชได้ทำการตระหนัก และ รู้ถึงที่มาที่ไปของปัญหาความต้องการ สิ่งสำคัญ คือ ทางออกที่ทำให้ชีวิตสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจอ ย่างมีเป้าหมาย และ มีความสุขนั่นเอง

LIFE COACH มีความสำคัญอย่างไรกับยุคปัจจุบัน

อาชีพโค้ชเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยม และ ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะด้วยภาพลักษณ์ของอาชีพที่มีความเป็นอิสระและ แฝงไปด้วยความสามารถในด้านของการสร้างแรงบันดาลใจรวมไปจนถึงรายได้ที่มหาศาล ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะเห็นได้ว่าในโค้ดนั้นมักจะมีความเกี่ยวข้อง และ มีประเด็นดราม่าอยู่บ่อยครั้งในโลกออนไลน์

ไลฟ์โค้ทเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการพูดคุยแบบปกติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความคิด และ การตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ที่ได้รับการโคช์จะไม่ได้รู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นผู้ป่วยหรือเป็นผู้ที่ผิดปกติในสังคม แต่ไลฟ์โค้ชจะต่างจากนักจิตวิทยา ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้ ไลฟ์โค้ทนั้นไม่ได้เป็นวิธีการหรือเครื่องมือสำหรับคนที่มีปัญหา แต่ต้องการก้าวหน้า และต้องการค้นพบในเรื่องของศักยภาพของตนเพื่อนำไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น และ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้น เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจมากขึ้นก็สามารถใช้โค้ดช่วยได้

ไลฟ์โค้ชต่างก็มีจุดมุ่งหมายในการช่วยผู้ที่มาใช้บริการ ให้เข้าใจในชีวิต เข้าใจพฤติกรรม และ สามารถเลือกการดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขมากขึ้นพร้อมดูแล และ รับผิดชอบความคิดความรู้สึก และ อารมณ์ของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถเกิดผลบวกให้กับตัวผู้ที่มาใช้บริการ และ ยังสามารถทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขมากยิ่งขึ้น

ไลฟ์โค้ชเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะทักษะในการเข้าใจชีวิต และ พฤติกรรมของมนุษย์นั้นมีความจำเป็นสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยจะนำมาสู่ความปรองดอง สันติภาพ และ ความสุข ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทย และ คนทั่วโลกก็หันมาสนใจในอาชีพไลฟ์โค้ชกันมากขึ้น เนื่องมาจากสภาวะของสังคมที่เกิดความขัดแย้งมีการต่อสู้แบบไม่สร้างสรรค์เพื่อความอยู่รอดของตนเอง จึงไม่เบียดบังพื้นที่ของคนอื่น และ ทำให้คนรอบข้างเป็นทุกข์ไปด้วย เนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมในการปกป้องตนเองโดยธรรมชาติ ความขัดแย้ง ความทุกข์ และ ความพยายามในการปกป้องตนเองก็จะมีตามมาในหลายรูปแบบ ซึ่งการพัฒนาที่มีความแปลกใหม่ที่แรงขึ้นไปเรื่อยๆตามกับยุคสมัย และ เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น คำว่า ให้อภัย และ ความรักเพื่อนมนุษย์ก็จะจางหายไปเรื่อยๆเพราะด้วยเหตุผลนี้จึงไม่สามารถทำการยอมรับและทำความเข้าใจในเรื่องของการให้อภัยต่อคนที่คิดต่าง เห็นต่าง และ มีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปนั่น ก็หมายถึงการไม่มีทักษะในการใช้ชีวิตนั่นเอง เพราะฉะนั้นคนที่มีทักษะนี้จึงมีความจำเป็น และ มีความต้องการต่อสังคมเป็นอย่างมาก เพราะบุคคลเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือ และ สามารถให้ความเข้าใจในเรื่องของทักษะในการชีวิตได้เป็นอย่างดี จึงเกิดเป็นที่มา และ เกิดเป็นอาชีพนี้ขึ้นนั่นเอง

By user