Thu. Dec 1st, 2022

Web Developer คืออาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา และ รวมไปถึงการดูแลความเรียบร้อยของเว็บไซต์ โดยมีความสำคัญมากในทุกองค์กร หากขาดตำแหน่งนี้ไปก็จะสร้างความลำบากในการสร้าง และ การพัฒนาในการต่อยอดธุรกิจไปอย่างมากเลยทีเดียว โดยที่ตำแหน่งนี้ก็ยังเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากเหล่าบรรดาโปรแกรมเมอร์ เพราะเป็นตำแหน่งที่ทุกบริษัทนั้นต้องการตัวในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับตำแหน่งนี้กันว่าเป็นตำแหน่งอะไร พร้อมกับคำแนะนำ และ ทักษะที่จำเป็นในการทำตำแหน่งนี้

ซึ่งหลายคนเข้าใจว่า Developer คือโปรแกรมเมอร์ก็ไม่ผิด เพราะด้วยทักษะหลักๆแล้ว ก็คือการเขียนโปรแกรมแต่ลักษณะของการเป็น Developer จะมีความแตกต่างกับโปรแกรมเมอร์ตรงที่ การเน้นสร้างโปรแกรมที่ไม่มีมาก่อน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยจะต้องมีทักษะในการออกแบบ และ มีความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่ programmer ก็จะเน้นในการทำงานตามแบบที่กำหนด หรือ ทำตามความต้องการของลูกค้าเสียมากกว่า

Web Developer คือ

นักพัฒนา ก็คือการสร้างสรรค์ระบบงานใหม่ หรือ ปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานทางธุรกิจได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยอาจจะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการนำข้อมูล และ เข้าสู่ระบบเพื่อประมวลผล และ ทำการเรียบเรียงเปลี่ยนแปล งและ จัดทำให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

โดยการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการบริหาร และ การปฏิบัติงาน ซึ่งระบบเดิมนั้น ไม่สามารถให้ข้อมูล หรือ ทำงานได้อย่างตามความต้องการ แต่จะมีการดำเนินงานอยู่หลายขั้นตอนเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ยุ่งยาก

ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำข้อมูลสรุปสำหรับการติดตาม และ การปฏิบัติงาน โดยรวมแล้ว องค์กรจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก ที่จะต้องมีนักพัฒนาระบบ ที่จะสามารถช่วยให้ขั้นตอนในการปฏิบัติงานทั้ง ภายใน และ ภายนอก รวมไปถึงกระบวนการการบริหารนั้น มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

โดยยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่จะนำมาใช้ในระบบสื่อสารในปัจจุบันนั้น มีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้น และ จะมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบที่มีราคาสูง จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ๆ

ตำแหน่งนี้มีชื่อเรียกว่า นักพัฒนาเว็บนั่นเอง โดยคำที่ใช้เรียกทั้งหมด ก็จะมีการแยกย่อยออกไปได้แก่  Front-end Developer, Back-end Developer และ Full stack Developer ซึ่งทั้งหมดก็ยังมีหน้าที่หลักในการมุ่งพัฒนา และ สร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ และ รวมไปถึงการดูแลระบบต่างๆของเว็บไซต์ และ ยังช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเป็นตำแหน่งที่ต้องการในเรื่อง ทักษะเฉพาะทางพอสมควร ซึ่งความรู้ก็ต้องมีแน่นหนามากเลยทีเดียว

นักพัฒนาจะต้องมีทักษะในการอ่านจับใจความ ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของประโยค และ การย่อหน้าในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน อีกด้วยเช่นกัน

นักพัฒนาจะต้องมีทักษะในการพูดคุยกับผู้อื่น เพื่อทำการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อเกิดการใส่ใจกับสิ่งที่ผู้คนกำลังพูดอย่างเต็มที่ โดยการจับประเด็นสำคัญ และ การสอบถามในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ขัดจังหวะในการพูด

สามารถระบุปัญหาที่เกิดความซับซ้อน และ ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทางเลือกต่างๆในการแก้ปัญหาได้อย่างดี ที่สำคัญ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ การใช้เหตุผล หรือ ตรรกะในการระบุจุดแข็ง และ จุดอ่อน ของทางเลือกต่างๆที่มีก็จะทำให้หาข้อสรุปของแนวคิดในการแก้ปัญหาได้อย่างดีเช่นกัน

สุดท้ายการตัดสินใจในการพิจารณา ข้อดี และ ข้อเสีย เพื่อเป็นการตัดสินใจเลือกจะมีวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการทำงาน

สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในตำแหน่างนี้ จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า ซึ่งอยู่ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมไปจนถึงการมีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ หรือ มีความรู้เกี่ยวกับ  PHP, JAVA Script, ASP, .NET,WordPress, หรือ อื่นๆ ที่ใกล้เคียง อย่างน้อย 1 ปี

ที่สำคัญจะต้องมีความรู้ในภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1-2 ภาษา เพราะนั่นเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ ที่สำคัญควรมีทักษะพื้นฐานในเรื่องของ Basic HTML JavaScript Functional ProgrammingSoftware Testing โครงสร้าง HTML ที่ดีต่อ SEO UX/UICSS การดีไซน์หน้าเว็บแบบ Responsive การจัดการ Source Code และ Digital Marketing ที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง UXที่มีความเหมาะสมกับ  Social Media ช่องทางต่างๆ

รวมไปจนถึงการมีทักษะในเรื่องของการสื่อสาร และ ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่อยู่ในระดับดี เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งตำแหน่ง ที่ต้องคอยสื่อสารกับผู้อื่น โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมทีม และ นอกจากนั้นยังเป็นตำแหน่งที่มีปัญหามากมาย ที่จะต้องคอยแก้ไข หากเรามีทักษะในการแก้ไขที่ดี ก็จะช่วยทำให้งานนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยตำแหน่งนี้ จะต้องเป็นคนที่สามารถรองรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง เพราะเป็นตำแหน่งงานที่เรียกได้ว่ามีความกดดันพอสมควรเลยทีเดียว พร้อมกับการมีทักษะภาษาต่างประเทศที่ดีด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ เพราะส่วนมากแล้วผลสอบวัดระดับภาษาเช่น TOEIC TOEFL จะช่วยให้เราสามารถอัพเงินเดือน หรือ เติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างดี

By user